Rizikové životné poistenie

Účel a význam:

Rizikové životné poistenie (ďalej len „rizikovka“) slúži na vykrytie výdavkov a poskytnutie relavantnej náhrady v prípade neočakávanej udalosti týkajúcej sa Vášho zdravia. Cieľom poistenia je byť poistený, nie sporiť. Poistenie má význam predovšetkým u tých z Vás, ktorí nemajú vybudovaný dostatočný kapitál, ktorý by ich kryl.  Keďže väčšina ľudí používa na tento účel životné poistenie, budem porovnávať práve tieto dva produkty.

Logická úvaha:

Skúste sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami:

 • Viete si predstaviť, že nejaký produkt z akejkoľvek oblasti by bol vynikajúci viac ako 10 rokov? Dokonca 20 alebo 30?
 • Myslíte si, že poistenie na krytie človeka bude aktuálne 30 rokov, keď na auto musí meniť človek zmluvu každý rok?
 • Viete vylúčiť, že poisťovňa v ktorej máte uzatvorenú zmluvu „nezaspí na vavrínoch“ a bude vždy ponúkať také pripoistenia aké Vám vyhovujú alebo že nebudú jednoducho oproti konkurencii príliš drahé?
 • Viete garantovať, že budete celý život v takej finančnej situácii, ktorá Vám umožní platiť zmluvu každý mesiac?

Tip:

Na poistenie používajte rizikové životné poistenie. Tu sú dôvody:

 • ak vznikne lepší alebo lacnejši produkt, viete aktuálne rizikové životné poistenie zrušiť a dať si tú Vám viac vyhovujúcu alebo lacnejšiu
 • ak nejaká poisťovňa nebude ponúkať na svojej „rizikovke“ všetky pripoistenia, ktoré Vám vyhovujú, môžete si uzatvoriť niekoľko „rizikoviek“ tak, aby vykryli všetky Vaše potreby
 • ak sa ocitnete v životnej situácii, ktorá Vám neumožňuje platiť rizikové životné poistenie, jednoducho ho zrušíte a otvoríte znova, keď budete mať finančné prostriedky a neprídete pritom ani o jediný cent na poplatkoch
 • ak Vám pribudne do rodiný nový člen, môžete ho jednoducho prihodiť na zmluvu

Príklady rizikového životné poistenia z praxe

Príklad 1: 25 r. človek, bezdetný, zamestnaný, býva v podnájme alebo u rodičov

 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu od 20 000 € do 140 000 € – kryjú úrazy, ktoré by mohli vyústiť do trvalých následkov
 • Pripoistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu na 10 €/deň – slúži ako bolestné za každý deň liečby úrazu
 • Pripoistenie dennej dávky v prípade PNky na 7 €/deň – kryje dlhodobý výpadok príjmu v prípade úrazov alebo chorôb
 • Pripoistenie kritických chorôb na 10 000 € – kryje výpadok príjmu a náklady na liečbu civilizačných chorôb
 • Mesačná platba: od 14 € do 19 € podľa poisťovne

Príklad 2: 30 r. človek, ženatý/vydatá, zamestnaný/á, hypotéka vo výške 50 000 € na 30 rokov, chce kryť iba hypotéku

 • Pripoistenie akejkoľvek smrti na 60 000 € na 30 rokov – kryje celú výšku hypotéky v prípade smrti, pričom poistné krytie sa znižuje každý rok o 2000 €
 • Mesačná platba: od 11 € do 18 € podľa poisťovne

Príklad 3: Rodina, 30 r. manželia, 1 r. dieťa

 • Pripoistenie akejkoľvek smrti na 25 000 € na 25 rokov (len u manžela) – kryje živiteľa rodiny na dobu, kým dieťa neskončí vysokú školu, pričom poistné krytie sa znižuje každý rok o 1000 €
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu od 20 000 € do 140 000 € (u všetkých troch) – kryjú úrazy, ktoré by mohli vyústiť do trvalých následkov
 • Pripoistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu na 10 €/deň (u všetkých troch) – slúži ako bolestné za každý deň liečby úrazu
 • Pripoistenie dennej dávky v prípade PNky na 7 €/deň (u rodičov) – kryje dlhodobý výpadok príjmu v prípade úrazov alebo chorôb
 • Mesačná platba: od 31 € do 41 € podľa poisťovne