Hypotekárny úver

Účel a význam:

Hypotekárny úver je v dnešnej dobe najrozšírenejším spôsobom nadobudnutia alebo výstavby nehnuteľnosti, pričom optimálna a včasná príprava na túto udalosť Vám dokáže usporiť tisíce eur.

Tip:

Nasporte aspoň 10% z vlastných zdrojov, vďaka čomu sa vyhnete spotrebným úverom alebo úverom zo stavebného sporenia na dofinancovanie. Využite štátny príspevok pre mladých, pokiaľ naň máte nárok. Čerpajte úver v tej banke, ktorá má priame pripisovanie štátneho príspevku a nie tých, ktoré majú refundačný spôsob pripisovania štátneho príspevku vďaka čomu sa Vám bude rýchlejšie umorovať istina (rozdiel po 5 rokoch aj 2000 €). Ak žiadate o úver vo výške 50 000 €, je pár bánk ktoré Vám dajú plný štátny príspevok (na sumu 50 000 €) aj napriek tomu, že zákon udáva len 70% z výšky úveru. Sledujte poplatky za spracovanie úveru, vedenie účtu, preplatenie kolkov na katastri a znaleckého posudku, ktoré Vám môžu rapídne znížiť alebo zvýšiť nákladovosť úveru.