Finančné služby

Kvalitné finančné služby spoznáte podľa produktov, ktoré klient využíva. Optimálne finančné služby spĺňajú nasledovné parametre:

  • vykryjú výpadok príjmu na obdobie 6 – 12 mesiacov v dôsledku straty zamestnania
  • zabezpečia relevantnú náhradu v prípade smrti, úrazu alebo choroby
  • vytvoria dostatočný kapitál potrebný na zachovanie životnej úrovne na dôchodku
  • vhodne pripravia na budúce čerpanie hypotekárneho úveru
  • umožňujú kedykoľvek vynechať platby na neurčitý čas, zníženie/zvýšenie splátok bez potreby robenia zmien v zmluve
  • všetky produkty sa dajú kedykoľvek vymeniť alebo zrušiť bez akejkoľvek finančnej straty v podobe zmluvných pokút alebo poplatkov
  • žiadne obstarávacie a minimálne priebežné poplatky
  • produkty majú svoje online rozhranie prostredníctvom ktorého sa dá s finančnými prostriedkami narábať a sledovať ich vývoj

finančné služby a finančné poradenstvo