Výluky – kedy poisťovňa neplní v prípade smrti?

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

vyluky

Výluky a obmedzenia poistného plnenia. Malé písmenká zmluvných podmienok, ktoré rozhodujú o tom, kedy poisťovňa neplní v prípade smrti a kedy môže znížiť výšku poistného plnenia. 

Pri poistení zvyknem používať tzv. parameter najlepší pomer cena vs. rozsah. Keďže v minulom článku som porovnával ceny rizikových sadzieb poisťovní, dnes sa budem venovať rozsahu pri hlavnom poistení – poistení smrti. Poisťovne vo svojích zmluvných podmienkach špecifikujú okrem bezproblémového poistného plnenia aj dve možnosti, ako sa môžu negatívnym spôsobom postaviť k poistnému plneniu.

Zníženie poistného plnenia

Prvou možnosťou je zníženie poistného plnenia. V nasledujúcej tabuľke sú vypísané prípady, po ktorých má poisťovňa právo na zníženie výšky poistného plnenia. Má právo znamená, že si to nemusí uplatniť, ale spoliehať sa na to nedá.

Najlepšie z porovnania vyšli Aegon, Wüstenrot a Metlife. Naopak na druhej strane rebríčka sa vyskytli ČSOB a NN.

Výluky – zamietnutie poistného plnenia

Druhou možnosťou je úplné zamietnutie poistného plnenia. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam situácií, po ktorých poisťovne zamietajú poistné plnenie úplne. Jednu skupinu udalostí, viete priamo ovplyvniť: Pokiaľ ste slušný človek, nemusíte sa obávať, väčšina výluk sa týka úmyselného konania a trestných činov. Druhou skupinou udalostí, sú tie, ktoré ovplyvniť sami nemôžete – vojna, jadrové katastrofy a pod. Tu však treba dodať, že pravdepodobnosť toho, že nejaká z tých situácii nastane je vysoko nepravdepodobná. Ale o tom poistenie je, o štatistike a pravdepodobnosti, takže pesimisti či euroskeptici by mali voliť najkvalitnejšie riešenia 🙂

Medzi špičku na trhu patria v tomto ukazovateli Aegon, MetLife a Uniqa. Na chvoste skončili ČSOB, Wüstenrot a Generali.

 

Využite online sprievodcu na porovnanie a návrh životného poistenia

 

Vysvetlivky:

x – poisťovňa obsahuje danú výluku, obmedzenie

Porovnávané produkty:  Aegon Budúcnosť Komplet, Allianz Flexi Život Plus, Axa Active Life, ČSOB Life Plus, Generali La Vita, MetLife Easy, NN Protect, Uniqa Flexi Dividenda, Wüstenrot rizikové poistenie

Komentáre